Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why has my account been suspended?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 266 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Our main administrator is abroad for further 10days on www.prestwoodva.org.uk. I sent out a newsletter yesterday and, since then, our Account has been suspended and access to the website is denied. How do we get back on line please?

Giải pháp được chọn

hi Wetrot, you're posting in a support forum for firefox. however we have no way of helping with account issues for third-party services. please get in contact with the support of your hosting provider or the service that locked you out...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This is a support forum for the Mozilla Firefox web browser. You must contact the support for whoever suspended your access.

more options

Giải pháp được chọn

hi Wetrot, you're posting in a support forum for firefox. however we have no way of helping with account issues for third-party services. please get in contact with the support of your hosting provider or the service that locked you out...