Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes with www.bb.com.br

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 430 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnaFlaviaM

more options

It begun when i access: www.bb.com.br, my firefox close by itself. And I have already uninstall java and instal the manual offline file. I dont know what to do. Facebook or other sites are fine. Please help.

Giải pháp được chọn

Firefox fixed the bug. now i can use the site again.

took some days, but now is ok.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

i used a link from BB: https://seg.bb.com.br/extras/corrige.html

And it solved the problem, hope not just temporally.

more options

Did not work. will try to contact:

Banco do Brasil 4004-0001 ou 0800-729-0001

more options

You can check for problems with current Shockwave Flash plugin versions and try this:

See also:

more options

Nope.

I got feedback from Banco do Brasil, and they say to me they are studing the case, but they had an issue with Firefox.

All other sites are fine.

Wait and hope for the best

Được chỉnh sửa bởi AnaFlaviaM vào

more options

Giải pháp được chọn

Firefox fixed the bug. now i can use the site again.

took some days, but now is ok.