Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have a 10.4 mac G5...yes it's old but has good stuff. can i update firefox to a less than new version?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 391 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

want a not too new firefox version is this possible

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào