Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sluggish after reinstalled OS

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Frejoh466

more options

So I had to reinstall Win10, So a fresh install with Firefox and a new profile (I imported bookmarks). And now everything is sluggish. Videos and .gif are fine, but the UI is lagging. If I open and close tabs I can clearly see them stutter, before it was fluid movement. It's the same if I zom an image (the images get larger and "pops up") I can see it stutter. Same with right click, it takes a moment before it opens.

It was working fine before, but now it's not working properly. I tried to create a new profile and reinstall Firefox, with and without addons, but didn't help.

Giải pháp được chọn

Disable Windows update and reinstalled graphic card drivers worked.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Disable Windows update and reinstalled graphic card drivers worked.