Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i git rid of bit defender off my firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Aeon753

more options

loaded bit defender but it keeps crashing,or trying to load again just want to delete it but there is no remove button for it only activate or not

Giải pháp được chọn

solved it..right click on the Bit Defender Icon and it list and unistall

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you install the full BitDefender program? If so, try to start it up outside of Firefox and see whether it has an option to add/remove its browser add-ons.

If you only installed the add-on and there's no Remove button, usually there will be an entry for it in the Windows Control Panel, Uninstall a Program.

more options

it's only in the fire fox window .. downloaded from fire fox add ons

more options

Giải pháp được chọn

solved it..right click on the Bit Defender Icon and it list and unistall