Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I revert to version 41 and keep settings, addons, bookmarks, etc

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I currently have FF version 43.0a2, but Evernote's Webclipper is not working or rather I can't even download the add-on. They suggested version 41. How do I switch to this version without loosing bookmarks, add-ons, themes, etc? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes.

Firefox comes in two or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And one folder in the profile of each user on the computer.

If you remove the Firefox folder, the user folders would not be effected.


Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào