Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How do I get my browser.newtab.url back?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Locking duplicate thread.
Please continue here: [/questions/1085986]

I used to be able to set up new tabs to open with Google on my browser.newtab.url . Now when I go to about:config , my browser.newtab.url isn't even there anymore. How do I get my browser.newtab.url back so that I can have my new tabs open with Google on them?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Oops, your question duplicated. Please see: https://support.mozilla.org/questions/1085986