Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I create multiple profiles and have them password protected?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi,

We have a computer that gets shared between a few people but it uses a generic logon. However, individual people may want to use Firefox to check the email and things but don't want other people to get into their own stuff.

I know that I can create a profile for each person but I don't seem to see any way to set a password on the profile. Is there any way to do that?

Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

With Firefox, the only password is the Master Password on the Password Manager.

Each user has a profile folder. And each may have several profiles.

What you may want to do is create a separate account for each user on the computer itself. Firefox will create a separate profile for each user.