Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cant access to the preference , it show me an error message

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Phoxuponyou

more options

the error msg said that the link isnt correct

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

So about:preferences is not working for you? How are you trying to access it; drop-down menu, menu bar, address bar?

It could be an add-on like Ghostery at play, see here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1040252 (solved).

PS. Note how the trouble started with malware. Malware is known to disable options and default functionality to mask itself.

Được chỉnh sửa bởi Phoxuponyou vào