Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I restore my bookmarks from a cache folder?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I wanted to back up my bookmarks I erroneously selected the profile in AppData > Local instead of AppData > Roaming. As a result I don't have any "bookmarkbackups" folder.

Is there a way to restore my bookmarks from the cache folder I have in AppData > Local backup?

When I wanted to back up my bookmarks I erroneously selected the profile in AppData > Local instead of AppData > Roaming. As a result I don't have any "bookmarkbackups" folder. Is there a way to restore my bookmarks from the cache folder I have in AppData > Local backup?

Giải pháp được chọn

Sorry, there are no bookmarks in the cache or anywhere in the AppData > Local file path.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, there are no bookmarks in the cache or anywhere in the AppData > Local file path.