X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Flash keeps crashing. Reloading page does not work

Được đăng

Flash player keeps crashing and reloading does not work.

Flash player keeps crashing and reloading does not work.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 15.8.20082
 • GEPlugin
 • Google Update
 • Intel web components updater - Installs and updates the Intel web components
 • Intel web components for Intel® Identity Protection Technology
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 11.60.2 for Mozilla browsers
 • McAfee MSC FF plugin DLL
 • Office Authorization plug-in for NPAPI browsers
 • The plug-in allows you to open and edit files using Microsoft Office applications
 • Motive Management Plug-in for Mozilla Browsers
 • Motive Plug-in for Mozilla Browsers
 • NPWLPG
 • Shockwave Flash 18.0 r0
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.1.2.152
 • 5.1.40416.0
 • iTunes Detector Plug-in

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0

Thông tin chi tiết

James
 • Moderator
1595 giải pháp 11242 câu trả lời
Được đăng

Duplicate of /questions/1081639

Duplicate of [/questions/1081639]