Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I delete items from Pocket?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Decided to try Pocket. Have added a couple of links (if that's the right term) - - - When I try to trash them they are not removed. What features are missing from the Firefox integrated build of Pocket? - - - Is this still a "work in progress"?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I added a screencast of how to delete an item from your list in Pocket, I hope it helps: http://screencast.com/t/vSbYyase If that does not work, make sure you are logged into accounts.firefox.com