X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Cannot download all I get is message saying it does not have my profile and I do not know how to fix or what this means.

Được đăng

It says my profile is missing and cannot set up Firefox.

It says my profile is missing and cannot set up Firefox.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/600.8.9 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.8 Safari/600.8.9

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4299 giải pháp 60388 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

'''https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible'''