Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have a new computer with firefox. I am a CPA and have acces to lost of clienjts banks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

how do i acces the cookis in my old computer in order to copi them to my new firefox in the new computr

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The best way is to copy the user profile folder to a thumb drive. Then copy it to the profile folder in the new system.

Use the instructions to use the old profile. https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles


https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles