Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I've created a spreadsheet and now I cannot find it. i don't see it in with the "documents' choice.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

Since I have updated to Win10, I cannot find some things. I cannot find my spreadsheets. I don't see them in with the documents choice, unless I'm just not looking right. Sorry for the inconvenience. :-(

Giải pháp được chọn

How is that related to Firefox support? Sounds like a Windows 10 support issue. Or maybe related to the spreadsheet program. Did you check 'history' or 'open file' in that spreadsheet program?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

How is that related to Firefox support? Sounds like a Windows 10 support issue. Or maybe related to the spreadsheet program. Did you check 'history' or 'open file' in that spreadsheet program?

more options

For questions unrelated to Firefox, try asking in a Windows forum like http://answers.microsoft.com/en-us/windows or http://tenforums.com

I'll close this question as off-topic.