Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't i change my default language

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1463 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I tried changing the language that it came with, which is Spanish, to English

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

In order to change the language of Firefox user interface, you have to uninstall current version (Spanish), then download and install English version.

All languages are available from this page: Download Firefox full installer for all languages/systems

more options

Well said. Yu can also try;

Type about:preferences#content<enter> in the address bar.

On the bottom of the page, find Languages. To its right, press the Choose button. Make sure the correct language and district is selected.