Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Minimize, maximize and close buttons are missing

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 1967 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Just upgraded to 40.0 and the minimize, maximize and close buttons are now gone while maximized. When not maximized, I can see the icons but can't click them.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi ScottyG vào

Giải pháp được chọn

If you use a non standard Windows theme or made other appearance changes then try to revert those changes and use a (different) standard theme or Windows wallpaper.


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you use a non standard Windows theme or made other appearance changes then try to revert those changes and use a (different) standard theme or Windows wallpaper.


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window