Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

where is the answer to my question? I confirmed my email address!!!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Earlier i filled out an application online for Trinity hospital in Minot ND And after each section I hit the "often save " button like the application told me to> Now I can't find all my input I put on my application> The application was 90% finished all i had left to do was do the cover letter. but i acceldenly hit the "back space " button Now i cant find my application that was 90% finished!!! SO, could you please help me find out where my application is saved at? please? thank you Kelly Stevens


removed email from public to help keep spambots from finding it.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Y do i have to rely when i wrote above this my question???

more options

You answered your own question over here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1073062

locking this thread as a duplicate