Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't you have "Show your top sites" buttons on Start page?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SimplySi

more options

Title sums it up! Start page basically sits there and need to open a second tab to see the "Top Sites" buttons for quick access. Seems like a useless step for no reason.

Title sums it up! Start page basically sits there and need to open a second tab to see the "Top Sites" buttons for quick access. Seems like a useless step for no reason.

Giải pháp được chọn

Sorry, try about:newTab - with the capital T.

It works for me when I tried it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can set whatever you want as your home page. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Use about:newtab to have the New Tab page with the top sites tiles.

more options

Well, I read that also, unfortunately, the about:newtab function doesn't seem to work! Did you try it? Maybe I am doing something wrong, but I doubt it.

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, try about:newTab - with the capital T.

It works for me when I tried it.

more options

That was it! Also had to have it as the only tab for some reason, but that solved the problem. Thanks for your help.