X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Replacement for Adobe Flash Player ?

Được đăng

Which programm can I use to replace Adobe Flash Player for a new and trustfull program instead of Adobe Flash Player ???

Which programm can I use to replace Adobe Flash Player for a new and trustfull program instead of Adobe Flash Player ???

Giải pháp được chọn

There is not really a Flash player replacement on Windows.

Btw Adobe has released new Flash player updates today. Use plugin based for Firefox/seaMonkey. https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 32

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 15.7.20033
  • 5.1.40416.0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0

Thông tin chi tiết

James
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1600 giải pháp 11319 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

There is not really a Flash player replacement on Windows.

Btw Adobe has released new Flash player updates today. Use plugin based for Firefox/seaMonkey. https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html

There is not really a Flash player replacement on Windows. Btw Adobe has released new Flash player updates today. Use plugin based for Firefox/seaMonkey. https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html

Người tạo câu hỏi

James, many thanks for reply.

From this moment, Adobe Flash Player is up-to-date now.


Kind regards,

Freddy Van De Velde

James, many thanks for reply. From this moment, Adobe Flash Player is up-to-date now. Kind regards, Freddy Van De Velde
James
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1600 giải pháp 11319 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Well there is Unity Web Player and GNU Gnash for Windows that may be a option depending on site.

Well there is Unity Web Player and GNU Gnash for Windows that may be a option depending on site.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Người tạo câu hỏi

James, I ask myself why you are sending now new message....?

Adobe Flash Player is working perfect now, so I don't want to take another web player.

Greetings, Freddy Van De Velde

James, I ask myself why you are sending now new message....? Adobe Flash Player is working perfect now, so I don't want to take another web player. Greetings, Freddy Van De Velde