Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Flash is not installed and not in the add addons list...

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi thephilster

more options

I switched to FF and when I go to Udemy to view a class it says "You need to install or enable flash for your browser. Check your plugins here." I don't see it in the list (see attached) and didn't see it in install addons. Am I missing something? Thanks!

I switched to FF and when I go to Udemy to view a class it says "You need to install or enable flash for your browser. Check your plugins here." I don't see it in the list (see attached) and didn't see it in install addons. Am I missing something? Thanks!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Flash Player Version 18.0.0.203
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html
Note: Windows users must download the “Internet Explorer” and “Plugin-based browsers” installers.

See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Flash Player Version 18.0.0.203
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html
Note: Windows users must download the “Internet Explorer” and “Plugin-based browsers” installers.

See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration