Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can i block nay add at updet mozilla firefox browser.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kushagra

more options

How can i block nay add at updet mozilla firefox browser.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Install the add-on all the ad that are available will be stopped automatically https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/adblock-plus/ there is the link to that add-on

thank you