X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Sending media to tv

Được đăng

This is available (for videos) on android. How long before this is available on desktop? (Especially to Chromecast).

This is available (for videos) on android. How long before this is available on desktop? (Especially to Chromecast).

Giải pháp được chọn

HI Katfeathers , I do not have an ETA for this feature to cast from desktop to chromecast. But this is how you use it for mobile:

Keep track of this feature request, but please do not comment on the bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=901803

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Android; Mobile; rv:39.0) Gecko/39.0 Firefox/39.0

Thông tin chi tiết

guigs 1072 giải pháp 11697 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

HI Katfeathers , I do not have an ETA for this feature to cast from desktop to chromecast. But this is how you use it for mobile:

Keep track of this feature request, but please do not comment on the bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=901803

HI Katfeathers , I do not have an ETA for this feature to cast from desktop to chromecast. But this is how you use it for mobile: *[[Use Firefox for Android to send videos to Chromecast]] Keep track of this feature request, but please do not comment on the bug: [https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=901803]