Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

getpocket tool no longer works after I installed noscript.(SOLVED)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

I think I need to whitelist something but I am not sure what it is?

Here is a picture of the white box I get when I click it,

SOLVED

This problem resolved itself with the most recent noscript update.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi noalternative vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Thank you letting for us know. If you want to contribute solutions to Firefox or other Mozilla projects and help users, you may want to consider having a read of this page.