Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do I need seperate logon credentials for support.mozilla.org & Firefox sync?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 52 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JPinFLA

more options

Why do I need seperate logon credentials for support.mozilla.org & Firefox sync?

Giải pháp được chọn

They did share logins with addons.mozilla.org and forums.mozilla.org but it was not without problems as noted in https://forums.mozilla.org/viewtopic.php?f=26&t=26019

So it is not a simple thing to share logins on sites with different software used.

Some Mozilla sites do use Persona for logins. https://www.mozilla.org/en-US/persona/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Because they are handled by separate servers and separate teams.

more options

Giải pháp được chọn

They did share logins with addons.mozilla.org and forums.mozilla.org but it was not without problems as noted in https://forums.mozilla.org/viewtopic.php?f=26&t=26019

So it is not a simple thing to share logins on sites with different software used.

Some Mozilla sites do use Persona for logins. https://www.mozilla.org/en-US/persona/

more options

Thanks for the replies. How unfortunate that Mozilla Support doesn't have continuity across to it's applications. Oh well.

Thanks again.