Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

how do I receive the answers to the question I just asked?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

I just sent it a question. How do I get the responses?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello, go to your question, just answer :-):-)

https://support.mozilla.org/questions/1070895#answer-750407

thank you