Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i start a user account

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

why isn't the signup for Mozilla of Foxfire on the home page near the (sign in)

Giải pháp được chọn

Hi Margaret, did you want to create a Firefox account so you can use the Sync service, or the Pocket feature? This article may help:

Access Mozilla Services with a Firefox Account

Or if you were asking about an account on this support site, they currently are separate and over the years it was decided to have people create their account AFTER describing their problem since the process of entering the question often led to successful suggested solutions immediately without even having to register.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Margaret, did you want to create a Firefox account so you can use the Sync service, or the Pocket feature? This article may help:

Access Mozilla Services with a Firefox Account

Or if you were asking about an account on this support site, they currently are separate and over the years it was decided to have people create their account AFTER describing their problem since the process of entering the question often led to successful suggested solutions immediately without even having to register.