Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't find where to change security and privacy settings.

  • 8 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1041 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I looked up the article on this which tells you to check / uncheck boxes, but doesn't tell me where these boxes are.

Giải pháp được chọn

Hi,

  1. Open Firefox Preferences tab as follows: click the menu button New Fx Menu and select Preferences.
  2. In the Firefox Preferences tab, click Security tab (for Security and passwords settings) or Privacy tab (for Settings for privacy, browsing history and do-not-track)


Thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

  1. Open Firefox Preferences tab as follows: click the menu button New Fx Menu and select Preferences.
  2. In the Firefox Preferences tab, click Security tab (for Security and passwords settings) or Privacy tab (for Settings for privacy, browsing history and do-not-track)


Thank you.

more options

They are in Preferences/Options > Security or Privacy.

more options

Check out these pages;

about:preferences#privacy

about:preferences#security

more options

teddy44 said

I looked up the article on this which tells you to check / uncheck boxes, but doesn't tell me where these boxes are.

Thanks very much!

more options

You are welcome

more options

teddy44 said

I looked up the article on this which tells you to check / uncheck boxes, but doesn't tell me where these boxes are.
more options

To Fred - thanks for taking time to answer my Q.

more options

If you need any help, you know where we are.