Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I revert back to the old chat, without hangouts

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 73 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi brindahorn

more options

The new Hangouts listing - for contacts - appeared a few days ago. I did not request it. How do I go back to the old chat and contacts listing?

Giải pháp được chọn

Sounds like a question for whichever website is running that "old chat and hangouts".

If you tell us which website that is, maybe someone here knows it and might be able to help you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Sounds like a question for whichever website is running that "old chat and hangouts".

If you tell us which website that is, maybe someone here knows it and might be able to help you.

more options

brindahorn said

The new Hangouts listing - for contacts - appeared a few days ago. I did not request it. How do I go back to the old chat and contacts listing?

I figured it out yesterday. All is well now, but thanks for responding!