Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

composite reflectivity loop (animated weather radar image) won't work in Firefox.

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi epare

more options

Just switched from XP to Win 7 Pro. Installed Firefox. When trying to view a composite reflectivity loop (animated weather radar image) on the National Weather Service site, I get an error message that a plug-in is missing, but no other details.

Thanks,

Ed

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

These are the common ones in Firefox that you can try:

Please update your plugins to the latest version. Check to make sure you are up to date:

If you see any issues also see:

more options

Loading the Flash Plugin did the trick. Thanks,

Ed