Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost all my sent and saved messages

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PittsSara

more options

all of a sudden my email changed around 6/8/2015 or 6/10/2015 and could not find my emails. I have found my new message but can't find my sent messages or saved messages for all my email accounts. I use earthlink and Mozilla

Giải pháp được chọn

This is a support forum for Firefox. You will have to contact your e-mail provider for help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This is a support forum for Firefox. You will have to contact your e-mail provider for help.

more options

PittsSara said

all of a sudden my email changed around 6/8/2015 or 6/10/2015 and could not find my emails. I have found my new message but can't find my sent messages or saved messages for all my email accounts. I use earthlink and Mozilla