Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is Citi Virtual Account Numbers compatiable with Firefox 38.0.1?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Does the auto-fill option in Citi Virtual Numbers work with Firefox 38.0.1?

Được chỉnh sửa bởi snoopie vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Snoopie it should, but there was an update 38.0.5 that came out as well: Please update to the most recent version of Firefox:

more options

I have updated to Firefox 38.0.5 also downloaded the latest Citi Virtual Account Numbers. The program will still not "Auto-fill". Firefox add-ons tells me Virtual Account Numbers 4.0 not compatible with Firefox 38.0.5

more options

I have updated to Firefox 38.0.5 also downloaded the latest Citi Virtual Account Numbers. The program will still not "Auto-fill". Firefox add-ons tells me Virtual Account Numbers 4.0 not compatible with Firefox 38.0.5

more options

Any error messages from this extension in the Browser Console (Firefox/Tools > Web Developer)?