X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

i need to set up password when install or uninstall of extension in mozilla firefox, if this is possible then tell me how will i do that. some privecy concorn..

Được đăng

i need to set up password when install or uninstall of extension in mozilla firefox, if this is possible then tell me how will i do that. some privecy concorn..

i need to set up password when install or uninstall of extension in mozilla firefox, if this is possible then tell me how will i do that. some privecy concorn..

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.11
  • Version 5.41.2.0
  • Google Update
  • The plugin allows you to have a better experience with Microsoft SharePoint
  • The plugin allows you to have a better experience with Microsoft Lync
  • NPWLPG

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0

Thông tin chi tiết

guigs 1072 giải pháp 11697 câu trả lời
Được đăng

A master password might be useful here, however this only is a password for passwords in firefox. There are third party tools that you can look into for putting a password on extensions, however if you are in an enterprise environment, check out the ESR mailing list for better support.

A master password might be useful here, however this only is a password for passwords in firefox. There are third party tools that you can look into for putting a password on extensions, however if you are in an enterprise environment, check out the ESR mailing list for better support.