Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What do I do about malware macerror.xyz ?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 52 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Do I need to delete Firefox and reinstall?

Giải pháp được chọn

I have no knowledge of Mac OSX malware troubleshooting and removal, but why not search via Google for a solution, as it isn't necessarily a Firefox issue. Google search for "remove macerror.xyz"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

I am sorry to hear that you have a malware issue. I strongly recommend you have a read of this article.

If you have any further questions or questions, please come back here and we will be happy to help.

more options

I already read these posts which were available on your site. I wanted to know if I needed to uninstall Firefox and reinstall it. It seems resolved by just force quitting Firefox and restarting it.

more options

Giải pháp được chọn

I have no knowledge of Mac OSX malware troubleshooting and removal, but why not search via Google for a solution, as it isn't necessarily a Firefox issue. Google search for "remove macerror.xyz"