Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to clear username and password in facebook

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 3151 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi ezekiel.joshua

more options

I am using Linux platform. Web browser is Firefox. Whenever I open my face book the USERNAME and PASSWORD is visible in the respective column. How could I clear this. I have tried several times by clearing cache and cookies but there is no use of it. Kindly help me.

I am using Linux platform. Web browser is Firefox. Whenever I open my face book the USERNAME and PASSWORD is visible in the respective column. How could I clear this. I have tried several times by clearing cache and cookies but there is no use of it. Kindly help me.

Giải pháp được chọn

Use these steps to remove saved (form) data from a drop-down list:

 1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
 2. highlight an entry in the drop-down list with the mouse or cursor Down key
  do not click the mouse or press the Enter key
 3. press the Delete key (on Mac: Shift+Delete) to delete the highlighted entry

See also:

 • Edit > Preferences > Security: Passwords: "Saved Passwords" > "Show Passwords"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Use these steps to remove saved (form) data from a drop-down list:

 1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
 2. highlight an entry in the drop-down list with the mouse or cursor Down key
  do not click the mouse or press the Enter key
 3. press the Delete key (on Mac: Shift+Delete) to delete the highlighted entry

See also:

 • Edit > Preferences > Security: Passwords: "Saved Passwords" > "Show Passwords"
more options

Thank you.. Its working