Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No matter what I do I cannot print via USB in FF -??

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Cannot print in FF - usb hookup works with all other apps and browsers I've used - hate to go looking for a driver as I think the problem is not too serious & so far I've yet to hear from HP since I have an HP 8610e printer - and I really would like to get some use out of this machine as it needs 50 sheets per mo min. - Can you suggest something - and no, I prefer usb to WiFi.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options