Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you stop the Awesome Bar from searching the Web (Privacy?) without a control exposed in GUI interface?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

The Awesome Bar searches the web with default search provider. Functionality not explained to users. No control exposed in GUI to enable/disable web search functionality. Privacy issue. Should be explained. Should have Awesome Bar search functionality choice during install. Should have settings exposed in GUI. The about:config will allow you to disable Awesome Bar search by changing keyword.enabled to False. Previous versions of Firefox had non-functional option to enable/disable Awesome Bar web search.

The Awesome Bar searches the web with default search provider. Functionality not explained to users. No control exposed in GUI to enable/disable web search functionality. Privacy issue. Should be explained. Should have Awesome Bar search functionality choice during install. Should have settings exposed in GUI. The about:config will allow you to disable Awesome Bar search by changing keyword.enabled to False. Previous versions of Firefox had non-functional option to enable/disable Awesome Bar web search.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can provide feedback to Mozilla here: https://input.mozilla.org/en-US/feedback