X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to change Loading Spinner ?

Được đăng

Hi guys

Is there way to change loading spinner for FF version 37 using userChome.css ?

Here are some nice CSS loading spinner.

http://stephanwagner.me/only-css-loading-spinner

Thanks !

Hi guys Is there way to change loading spinner for FF version 37 using userChome.css ? Here are some nice CSS loading spinner. http://stephanwagner.me/only-css-loading-spinner Thanks !

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 17.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0

Thông tin chi tiết

guigs 1072 giải pháp 11697 câu trả lời
Được đăng

AFAIK its the operating system that manages this. But maybe refer to here: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=38&t=2120681&p=10488...

  • XUL and extensions can use css to be customized, it just might be tricky finding how to set it up. Check out MDN for more technical documentation.
AFAIK its the operating system that manages this. But maybe refer to here: [http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=38&t=2120681&p=10488215] *XUL and extensions can use css to be customized, it just might be tricky finding how to set it up. Check out MDN for more technical documentation.
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17482 giải pháp 158010 câu trả lời
Được đăng

See also:

  • chrome://browser/skin/browser.css
.tab-throbber[busy] {
  list-style-image: url("chrome://browser/skin/tabbrowser/connecting.png");
}

.tab-throbber[progress] {
  list-style-image: url("chrome://browser/skin/tabbrowser/loading.png");
}
See also: *chrome://browser/skin/browser.css <pre><nowiki> .tab-throbber[busy] { list-style-image: url("chrome://browser/skin/tabbrowser/connecting.png"); } .tab-throbber[progress] { list-style-image: url("chrome://browser/skin/tabbrowser/loading.png"); }</nowiki></pre>