Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Πως μπορώ να κάνω φραγή σελίδων;

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 120 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

θέλω να κάνω φραγή κάποιων σελίδων επειδή είτε μου κάνουν redirect όταν μπάινω κάπου ή επειδή δε θέλω να έχεις κάνεις πρόσβαση σε αυτές από τον υπολογιστή μου

Giải pháp được chọn

Adblock Plus {web link} Blocks annoying video ads on YouTube, Facebook ads, banners and much more. Adblock Plus blocks all annoying ads, and supports websites by not blocking unobtrusive ads by default (configurable).


BlockSite {web link} BlockSite is an extension, which automagically blocks websites of your choice. Additionally, this extension will disable all hyperlinks to these websites, by just displaying the link text without the clicking functionality.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Adblock Plus {web link} Blocks annoying video ads on YouTube, Facebook ads, banners and much more. Adblock Plus blocks all annoying ads, and supports websites by not blocking unobtrusive ads by default (configurable).


BlockSite {web link} BlockSite is an extension, which automagically blocks websites of your choice. Additionally, this extension will disable all hyperlinks to these websites, by just displaying the link text without the clicking functionality.