Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

in the past few weeks, EVERY time I close a browser window, I get a crash report, asking to quit or restart firefox. Minimum of three to five crash report sent every day

in the past few weeks, EVERY time I close a browser window, I get a crash report, asking to quit or restart firefox. Minimum of three to five crash report sent every day