X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Not saving passwords

Được đăng

Hello, I just noticed that my version of Firerfox 38 Beta 3 isn't saving passwords to sites that I use regularly. See picture and I'm unable to check Remember Password. Any suggestions or help with this minor issue? Thank You. David

Hello, I just noticed that my version of Firerfox 38 Beta 3 isn't saving passwords to sites that I use regularly. See picture and I'm unable to check Remember Password. Any suggestions or help with this minor issue? Thank You. David
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This can happen if you run Firefox in Private Browsing mode (never remember history).

Make sure that you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Never remember history).

  • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history"
  • Deselect: [ ] "Always use Private Browsing mode"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • iTunes Detector Plug-in

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17472 giải pháp 157915 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

This can happen if you run Firefox in Private Browsing mode (never remember history).

Make sure that you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Never remember history).

  • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history"
  • Deselect: [ ] "Always use Private Browsing mode"
This can happen if you run Firefox in Private Browsing mode (never remember history). Make sure that you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Never remember history). *https://support.mozilla.org/kb/Private+Browsing *Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history" *Deselect: [ ] "Always use Private Browsing mode"