Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting message that something went wrong please refresh

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1563 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Ever since I updated Firefox 2 or 3 days ago, getting onto Facebook is very slow and sluggish. Every time I try to play a game I get an error message that something went wrong, please refresh. I have refreshed Firefox and checked all my plugins for the latest updates and that did not help at all.

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?


What pages are you having problems? Any other sites, or issues?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?


What pages are you having problems? Any other sites, or issues?