Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On www.masters.com, I can hear the LIVE audio BUT cannot see the LIVE video. All Add Ons are up to date. Adblock has been disabled on www.masters.com. VIDEO?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

On www.master.com, I can hear the free LIVE audio from the 2015 Masters golf tournament... BUT I cannot see the free LIVE video from the 2015 Masters golf tournament. All of my Add Ons are up to date. I disabled Adblock on www.masters.com. What vodoo must I do to see the free LIVE VIDEO of the 2015 Masters golf tournament.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I apologize that this was not answered soon enough as it looks like currently the live feed has concluded. However looking at the site it appears that the video player is a javascript player.

Please also contact the site admin about this. I hope in the meantime you were able to watch the live feed.