Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

V36.04, Opens to FF start page

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I have lost all homepage tabs, add-ons, cookies, last pass info, etc. Last security update was April 7 2015. Not sure it is relevant, but at least coincidental w/ occurrence of my problem Can I recover?

I looked at "synch" but not sure it applies to me. Using only 1 laptop with Windows 7.

Thanks!

Giải pháp được chọn

Right click on the user profile and select "Restore to a previous version" or look for a folder that says "Old Firefox Data" and check out Back up and restore information in Firefox profiles

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Right click on the user profile and select "Restore to a previous version" or look for a folder that says "Old Firefox Data" and check out Back up and restore information in Firefox profiles