Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have versions 37.0 and 37.01 installed.

 • 1 trả lời
 • 3 gặp vấn đề này
 • 492 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Firefox recently updated itself to V 37.01 (x86 en-US) Now I have 2 versions listed in Control panel. How do I uninstall the older one without uninstalling the newer version? Installed plugins:

 • npAliSSOLogin Plugin
 • npwangwang
 • GEPlugin
 • Google Update
 • NPWLPG
 • Picasa plugin
 • 5.1.30514.0
 • nptrademanager
 • VLC media player Web Plugin 2.1.3

I run Windows 7 ultimate on a laptop Thanks for your answer..

Giải pháp được chọn

 1. Back up and restore information in Firefox profiles
 2. Uninstall the older version

If both are uninstalled you have the profile backed up.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

 1. Back up and restore information in Firefox profiles
 2. Uninstall the older version

If both are uninstalled you have the profile backed up.