Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I had synchronized all the passwords and other imp data on firefox. Last week, i lost my laptp at boston. how to get my pswrds to my new laptop?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

IS IT POSSIBLE TO GET SYNCHRONIZED PASSWORD AND BOOKMARKS TO MY NEW LAPTOP... BECAUSE I'VE LOST MY OLD LAPTOP..

IS IT POSSIBLE TO GET SYNCHRONIZED PASSWORD AND BOOKMARKS TO MY NEW LAPTOP... BECAUSE I'VE LOST MY OLD LAPTOP..

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you mean that you used the firefox sync service (should have had to sign up for a firefox account)? If so, your information will be automatically copied to your new computer when you sign into sync on your new computer.

more options
more options