Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have wrongly installed Mozilla Thunderbird and cannot undo back to my old Mozilla firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi curtisa

more options

edit: removed your mail address from public display, since the only thing it will attract are spam bots. you will be notified per mail once somebody replies to the thread. (philipp)

Được chỉnh sửa bởi philipp vào

Giải pháp được chọn

Mozilla Thunderbird and Firefox are two separate applications, installing Thunderbird shouldn't replace Firefox.

If you click Start (or push the Windows key) and type "firefox", does Firefox show up in the search results?

Thanks, Curtis

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Mozilla Thunderbird and Firefox are two separate applications, installing Thunderbird shouldn't replace Firefox.

If you click Start (or push the Windows key) and type "firefox", does Firefox show up in the search results?

Thanks, Curtis