X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

If I whitelist this URL my proxy "download-installer.cdn.mozilla.net".

Được đăng

I have users trying to download firefox updates, but they are being blocked by the proxy. If I whitelist download-installer.cdn.mozilla.net. Will that give users the ability to download other installs like add-ons?

I have users trying to download firefox updates, but they are being blocked by the proxy. If I whitelist download-installer.cdn.mozilla.net. Will that give users the ability to download other installs like add-ons?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4335 giải pháp 60993 câu trả lời
Được đăng

I've called the big guys to help you. Good luck.

I've called the big guys to help you. Good luck.

Người tạo câu hỏi

Any update?

Any update?
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17768 giải pháp 160698 câu trả lời
Được đăng
Extensions come from this path: * http://download.cdn.mozilla.net/pub/mozilla.org/addons/ Firefox releases are also on this server: *http://download.cdn.mozilla.net/pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/ See also: *https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Setting_up_an_update_server
guigs 1072 giải pháp 11697 câu trả lời
Được đăng

To confirm, the addons server names are not fixed, it is recommended to at least whitelist *.cdn.mozilla.net

To confirm, the addons server names are not fixed, it is recommended to at least whitelist *.cdn.mozilla.net