Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am not getting password reset confirmation e-mail.

  • 3 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 63 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

After triple-checking the e-mail address I input as well as Span and Trash folders I am not getting the password reset e-mail link...

I am on Windows 7, Pale Moon Version: 25.2.1 (x64).

Tried to get that solved on Firefox 36.0.1 - but no result neither...

Any suggestion/advice?

Best

AP

Giải pháp được chọn

hello, palemoon is running their own sync service, so you'd have to contact them for support: http://www.palemoon.org/sync/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

AP from where are you requesting a password reset?

more options

guigs2 said

AP from where are you requesting a password reset?

Menu > Set Up Sync... > Pale Moon Sync screen > I Have an Account > Pair a Device screen > I don't have the device with me > Sign In screen > Reset Password.

Your advice will be appreciated.

more options

Giải pháp được chọn

hello, palemoon is running their own sync service, so you'd have to contact them for support: http://www.palemoon.org/sync/