Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Developer Edition Will not install

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 642 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi thoughtquery

more options

I have downloaded the FirefoxDeveloperEdition several times and attempted to install it. After the status bar passes verifying it receive this message every time.

“FirefoxDeveloperEdition” is damaged and can’t be opened. You should eject the disk image.

Restarting the computer won't help. Not sure what I can do, I have downloaded the program multiple times.

Giải pháp được chọn

hi thoughtquery, please refer to bug #1138535

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

hi thoughtquery, please refer to bug #1138535

more options

You can try to download the latest version from the CDN server.

more options

Awesome I'm all gravy